2014mobiel komt er aan!

Direct naar de website www.2014mobiel.nl >

2014 wordt het Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed. Een Jaar waarin de tastbare herinneringen aan onze mobiliteitsgeschiedenis het denken over de toekomst van mobiliteit en mobiel erfgoed inspireren.

Het initiatief voor dit themajaar is genomen door de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN), het samenwerkingsverband voor al het mobiel erfgoed in ons land.

Doel

Mobiliteit is voor Nederland van onschatbare betekenis. De Gouden Eeuw, de Industriële Revolutie en het Welvaartswonder van de 20e eeuw zijn niet denkbaar zonder de ontwikkeling van scheepvaart, railvervoer, wegverkeer en luchtvaart.
2014mobiel heeft als belangrijk doel het mobiel erfgoed beter onder de aandacht brengen bij de samenleving; in 2014 maar zeker ook daarna. In 2014 wil MCN de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis in de schijnwerpers zetten en het mobiel erfgoed de plaats in onze cultuurwereld geven die het verdient.

Feest

De keuze voor het jaar 2014 is niet toevallig. Juist in 2014 zijn er redenen om feest te vieren:

 • 350 jaar geleden ging de bouw van het legendarische schip van Michiel de Ruyter, de Zeven Provinciën, van start;
 • 175 jaar geleden reed de eerste trein in Nederland;
 • 80 jaar geleden vloog de DC-2 Uiver de recordrace naar Melbourne;
 • 50 jaar geleden werd de Japanse auto geïntroduceerd.

Daarnaast zijn er organisaties op mobiel-erfgoedgebied die een lustrum of andere feestelijke gebeurtenis te vieren hebben.

Stilstaan

Natuurlijk is er nog meer om te vieren. Of te herdenken. Of zo men wil, bij stil te staan. Zo is het al weer 25 jaar geleden dat de Berlijnse Muur viel, waardoor onze horizon een stuk verder kwam te liggen en een nieuwe wereld op het gebied van de mobiliteit ontstond.
En is het 70 jaar geleden dat met D-Day de bevrijding van Europa begon. En 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak.
Die oorlogen waren beide ondenkbaar zonder de revolutionaire 20e eeuwse ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en logistiek; ook de mobiliteitsgeschiedenis heeft haar tragische kanten.

Samen

2014mobiel werkt samen met een gevarieerde groep organisaties en bedrijven, waaronder de Rijksoverheid, bedrijven en de verschillende cultuurfondsen. Alle partners zijn overtuigd van het belang van het thema en willen bijdragen aan het succes van 2014mobiel door te participeren met eigen activiteiten, of door het verlenen van financiële, materiële en immateriële steun.

Open Monumentendag

2014mobiel is met name trots op de samenwerking met de Stichting Open Monumentendag. Het 'Jaar' was mede aanleiding voor de Stichting Open Monumentendag in 2014 voor het thema Op reis te kiezen. Zo wordt aangesloten op het Jaar 2014mobiel en belooft het tweede weekend in september daarmee een ware apotheose van het Jaar 2014 te worden!
Vanaf oktober 2013 presenteert Open Monumentendag bovendien elke maand een Open Monument, dat verband houdt met onze mobiliteitsgeschiedenis. meer >

Evenementen

Er is, elk jaar al, heel veel te beleven op het gebied van mobiliteit en mobiel erfgoed. En in 2014 nog veel meer. Er komen autobusestafettes, vaar- en vliegtochten, maar er worden ook symposia en congressen georganiseerd voor de vakwereld. Voor 2014mobiel wordt een evenementenagenda gemaakt, die steeds wordt bijgewerkt.

Thema's

2014mobiel kent verschillende thematische invalshoeken rond mobiliteit en mobiel erfgoed, gepresenteerd vanuit een breed maatschappelijk perspectief. Uitgangspunt voor de thema's zijn belangrijke historische ontwikkelingen en mijlpalen in de geschiedenis van Nederland, waarin de mobiliteit een centrale rol heeft gespeeld. Steeds zal er aandacht zijn voor mobiliteitsthema's die in heden, verleden en toekomst van onze samenleving in de belangstelling stonden, staan en zullen blijven staan. meer >

Media

2014mobiel vertelt het verhaal van de mobiliteit via verschillende media. Er zijn fysieke restauraties van historische vervoermiddelen, er worden verhalen rond de mobiliteitsthema's verteld, er komt een evenementenagenda, er worden tv-programma's gemaakt en er komen bijdragen in de landelijke pers. Natuurlijk ontbreken de sociale media, app's en boekpublicaties niet. Dit alles wordt straks gecommuniceerd via een speciaal daartoe in te richten website in een aantrekkelijke en herkenbare, overkoepelende huisstijl.

Doet u mee?

Ook uw organisatie kan partner worden en meedoen aan "2014mobiel"

Bijvoorbeeld door:

 • ... het erfgoed van de mobiliteit in uw omgeving tijdens Open Monumenten Dag in september 2014 aan een publiek van jaarlijks meer dan 900.000 bezoekers te presenteren! Met 'Op reis' als thema voor de Open Monumentendag in september en voor het 'Monument van de Maand'.
 • ... met het erfgoed van de mobiliteit in uw omgeving aan te sluiten bij één van de Mobiliteitsthema's van 2014mobiel.
 • ... met het erfgoed van de mobiliteit in uw omgeving aansluiting te zoeken bij één van de talloze evenemeten die in 2014 op het gebiede van erfgoed en geschiedenis van de mobiliteit worden georganiseerd. Zie daarvoor de evenmentenkalender.
 • .... met het erfgoed van de mobiliteit in uw omgeving geheel eigen activiteiten te ontwikkelen.

Onder het erfgoed van de mobiliteit valt een enorme diversiteit te ontdekken:

 • onroerend erfgoed: historische pakhuizen, spoorwegstations, oude garages en vliegvelden met bijbehorende gebouwen.
 • historische infrastructuur: historische havens en vaarwegen, al dan niet museale spoor- en tramlijnen, wegen, bruggen en tunnels.
 • historische plekken en structuren: het was er, maar is er nu niet meer. Het was ooit heel belangrijk en er valt een hoop over te vertellen (gedempte havens, opgebroken spoorlijnen, oude straat wegen met onder het gras verdwenen klinkers).
 • roerend erfgoed: behalve in de bekende mobiel-erfgoedmusea (scheepvaartmusea, spoorwegmuseum, vele automusea (echt heel veel) en de luchtvaartmusea zijn er in veel andere musea vaak allerhande voorwerpen te vinden die refereren aan de mobiliteitsgeschiedenis. Denk aan de visserij- en havenmusea, veenkoloniale musea, technische- en industriemusea, maar ook aan plaatselijke, lokale en streekmusea, waar altijd wel iets over verkeer en vervoer te vinden is.
 • mobiel erfgoed: binnen roerend erfgoed neemt het mobiele erfgoed een speciale plaats in. Voorzover niet in musea, is het vooral te vinden bij particuliere eigenaren, die meer dan 95% van het mobiel erfgoed in handen hebben. Te bereiken via allerlei behoudsorganisaties en clubs, die zich rond een bepaald type erfgoed hebben georganiseerd, zoals bij FONV, HRN, FEHAC en NFHL.
 • archeologisch erfgoed: vergelijke de industriële archeologie, waarbij de resten nog aanwezig zijn, maar minder goed zichtbaar. De scheepsarcheologie valt natuurlijk daaronder, maar hier en daar doet men ook reeds aan tramarcheologie.
 • immaterieel erfgoed: verhalen, oral history, re-enactement,

U kunt het natuurlijk alleen doen, maar samen is beter, samen is leuker. Zoek partners, zoals:

 • Lokale Open Monumentendag Comités
 • Historische verenigingen
 • De industrieel-erfgoedorganisaties, samenwerkend in de FIEN
 • En natuurlijk de al eerder genoemde musea en mobiel-erfgoedorganisaties. Op deze site bevindt zich een poging tot een overzicht van het werkveld van het mobiel erfgoed..

Wat biedt MCN?

 • Een platform, voor onderlinge communicatie, voor inspiratie en voor het zoeken naar partners. Een digitaal platform! Maak zelf ook gebruik van digitale mogelijkheden.
 • De centrale evenementenkalender. Meldt ook uw activiteiten aan!
 • Contacten: via MCN zijn contactgegevens van organisaties in het mobiel-erfgoedveld te bekomen.

Vragen? info@mobiel-erfgoed.nl >


2014 Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Open Monument
van de Maand

Vanaf oktober 2013 presenteert Open Monumentendag elke maand een Open Monument met als thema 'Op Reis', een monument dus dat verband houdt met onze mobiliteitsgeschiedenis. Zie de webpagina >

Het Open Monument van de Maand mei is Koetshuis Weizigt in Dordrecht.
Foto: Open Monumentendag
meer >

Het Open Monument van de Maand april was de spoorbrug in natuurgebied de Moerputten bij s-Hertogenbosch.
Foto: Open Monumentendag
meer >

Mobiel Erfgoed-Lening

Mobiel erfgoed restaureren? Mondriaan Fonds en Nationaal Restauratiefonds helpen u met de Mobiel Erfgoed-Lening.
Bron: Museumstoomtram
meer >

Nationaal Register Mobiel Erfgoed

Molenaars Oude Tractoren Collctie in Berkel en Rodenrijs liet de hele collectie inschrijven in het NRME. De eerste tractoren in het register! meer >

Wat is meer Nederlands dan fietsen? Ook de eerste fietsen zijn in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed opgenomen.
meer >

Foto: Maarten Bokslag

Ook zeer bijzondere wegvoertuigen in het register ...
meer >

In Leiden bevindt zich het nieuwe Ambulancemuseum. Een deel van de collectie staat in het register.
meer >