Stichting Mobiele Collectie Nederland

Platformbijeenkomst Mobiel erfgoed

Tweemaal per jaar faciliteert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een bijeenkomst van het platform over mobiel erfgoed. Hier wisselen betrokkenen uit het mobiel erfgoedveld en erfgoedprofessionals kennis en informatie uit, bespreken ze nieuwe ontwikkelingen en discussiëren over nieuwe inzichten.

Direct aanmelden via dit formulier>


[foto: Kees Wielemaker]

Het Platform Mobiel erfgoed op woensdagmiddag 12 juni gaat over geld. Over het financieren van grote projecten en van de structurele kosten, bijvoorbeeld voor de inzet van de duizenden vrijwilligers. We nodigen u van harte uit bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Eigenaren, vrijwilligers en liefhebbers staan bol van de passie en inzet voor mobiel erfgoed. En toch blijkt dat in de praktijk niet altijd voldoende. Voor vrijwilligersorganisaties is de financiering van grote restauraties, kostbare verwervingen, publieksevenementen en noodzakelijke voorzieningen een grote uitdaging. Ze vormen vaak een hoofddoel van de behoudsorganisaties in het mobiel erfgoed. Uiteindelijk is er ook geld nodig om al dit waardevolle erfgoed in stand te houden. Zonder geld gaat het gewoon niet.

Tijdens het platform gaan we in op de mogelijkheden die de fondsen bieden. We bespreken de culturele ANBI-status en behandelen het vinden en binden van particuliere financiers, het mecenaat. Deskundigen van de Belastingdienst, Stichting Cultuur+Ondernemen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Mondriaan Fonds bespreken hun ervaringen en inzichten, geven voorlichting en waardevolle tips en wijzen u op do's en don'ts bij de werving van middelen en het benaderen en vooral vasthouden van schenkers en donateurs.

Wat zijn uw ervaringen met subsidieaanvragen? Hoe is het u gelukt om financiers te vinden voor uw project? En hoe lukt het u om ze duurzaam aan uw erfgoed te verbinden? De sprekers gaan graag met u in gesprek over de kansen en uitdagingen voor het mobiele erfgoed.

De bijeenkomst is gratis, maar u dient zich wel aan te melden via dit formulier>

Programma

13.00Inloop met koffie en thee
13.30 Welkom en inleiding
Ben Boortman, MCN
 Fondsen als partner voor projectfinanciering
Marineke van der Reijden (hoofd erfgoed Mondriaan Fonds), Lotte Hemelrijk (medewerker Mondriaan Fonds), Henk Dijkstra (adviseur Prins Bernhard Cultuurfonds)
 De Culturele ANBI-status
Arjan van Laar (Belastingdienst, specialist ANBI)
15.00Pauze
15.30Het Mecenaat als partner voor project- en faciliteitenfinanciering
Alexander Ramselaar (adviseur, Cultuur+Ondernemen)
17.00Borrel
18.00Afsluiting

De volgende bijeenkomst van het Platform Mobiel Erfgoed vindt plaats op woensdag 11 december 2019. Over de inhoud wordt u nog nader geïnformeerd. Interessant wordt het in ieder geval, dus noteer de datum alvast in uw agenda!

 

Verslag Platformbijeenkomst 'Historische atlas van het mobiel erfgoed' op 12 december 2018

Een volledig verslag van deze bijeenkomst vindt u hier: www.mobielecollectienederland.nl/verslag_PME_20181212.pdf.

 

 


MCN ONDERSTEUNT HET EUROPEES ERFGOEDJAAR

TOONBEELDEN VAN MOBIEL ERFGOED

De stoomsleper 'Pieter Boele' is toonbeeld van de voor Nederland historisch zo belangrijke Rijnvaart.
Foto: Maritiem Museum Rotterdam

De 'Catalina' is een belangrijk toonbeeld van onze koloniale geschiedenis.
Foto: Stichting Catalina

De tram van Den Haag naar Wassenaar, toonbeeld van het forensisme.
Foto: Marco Moerland

De DAF 600 uit 1959, het bekendste toonbeeld van onze automobiel-industrie.
Foto: Anton van Daal