Home |

Platform Mobiel Erfgoed: internationalisering

Het behartigen van de belangen van het mobiel erfgoed bestaat voor een groot deel uit het hebben en leggen van politieke contacten. Niet alleen met de bestuurders in Den Haag, maar vooral en ook met bestuurders op provinciaal en gemeentelijk niveau. Maar veel van onze wet- en regelgeving wordt tegenwoordig gemaakt of voorbereid in Brussel en daarom is het ook belangrijk om contacten te hebben met de leden van het Europees Parlement en andere Europese instanties.
Daarom wordt er in het Platform Mobiel Erfgoed op 9 december 2020 aandacht besteed aan het belang van internationale contacten. Houd deze datum vast vrij!

Restauratiebijdrage Mondriaan Fonds voortgezet

[200915] In augustus van dit jaar werd bekengemaakt dat de regeling ‘Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed’ van het Mondriaan Fonds kan worden voortgezet. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft hiervoor wederom 1 miljoen euro extra uitgetrokken. De bijdrage is bestemd voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed van bijzonder nationaal of regionaal belang, met een focus op verduurzaming.

Modernisering Nationaal Register Mobiel Erfgoed

Het belangrijkste werkterrein van de stichting MCN is het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME), dat beoogt overzicht te geven van het mobiel erfgoed in ons land en inzicht in de culturele waarde daarvan. Het NRME is de spil waar alles om draait, de basis voor alle MCN-activiteiten en vraagbaak voor belanghebbenden en belangstellenden. Dat NRME is aan modernisering toe. We laten onze nieuwe voorzitter, Jeroen Bol, aan het woord.

Vliegende Hollanders: drama voor botsende karakters

Vliegtuigbouwer Anthony Fokker en directeur van de KLM Albert Plesman waren als luchtvaartpioniers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hun karakters verschilden enorm van elkaar en de heren botsten dan ook regelmatig. Toch slaagden ze er samen in om Nederland tijdens het Interbellum tot een belangrijke speler te maken op het wereldtoneel van de opkomende luchtvaart. Voldoende stof voor een historische dramaserie, die momenteel door AVROTROS op TV wordt uitgezonden.

Mobiel erfgoed als thema in ‘Erfgoed Magazine’

Het ‘Erfgoed Magazine’ is, net als voorganger ‘Monumenten’, een veel gelezen en gewaardeerd tijdschrift in de erfgoedwereld, zowel bij professionals als liefhebbers. Met enige regelmaat werkt de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) mee aan artikelen en thema’s rond mobiel erfgoed. Voor het septembernummer verzorgde MCN weer een themanummer over erfgoed en geschiedenis van de mobiliteit.

Toonbeelden van mobiel erfgoed

Foto: Stichting Dordt in stoom

Pieter Boele

Toonbeeld van het stoomtijdperk in de Rijnvaart

Foto: Marco Moerland

HTM 57 +118

Toonbeeld van het forensenvervoer

Foto: Van Daal fotografie

DAF 600

Toonbeeld van Nederlands fabricaat

Foto: Van Daal fotografie

Starfighter

Toonbeeld van internationale samenwerking