Stichting Mobiele Collectie Nederland

Platformbijeenkomst 'Historische atlas van het mobiel erfgoed'

Tweemaal per jaar faciliteert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een bijeenkomst van het platform over mobiel erfgoed. Hier wisselen betrokkenen uit het mobiel erfgoedveld en erfgoedprofessionals kennis en informatie uit, bespreken ze nieuwe ontwikkelingen en discussiėren over nieuwe inzichten.

Op de bijeenkomsten bespreken we onderwerpen die de zorg voor en het gebruik van het mobiele erfgoed en de ontwikkelingen binnen de mobiele-erfgoedsector betreffen. Behoud en beheer van het mobiel erfgoed, de zorg voor de mobiele collectie Nederland en de betekenis van mobiel erfgoed voor de Nederlandse samenleving vormen het uitgangspunt. De bijeenkomsten vinden plaats bij de RCE: Smallepad 5 in Amersfoort.

Meer informatie over het platform mobiel erfgoed>

Direct aanmelden via dit formulier>

Leeuwarden-Knooppunt_uitnodiging
[Historische atlas van het mobiel erfgoed: Leeuwarden]

Atlas mobiel erfgoed
Op 12 december 2018 staat de 'historische atlas van het mobiel erfgoed' centraal. RCE werkt regelmatig (mee) aan erfgoedatlassen, variėrend van de Bosatlas voor het Cultureel Erfgoed tot een atlas voor historische fabrieksschoorstenen. Maar een atlas van mobiel erfgoed (in een ruimtelijke context), die is er nog niet. De Stichting Mobiele Collectie Nederland vroeg de RCE daarom eerder dit jaar om een atlas van het mobiele erfgoed te ontwikkelen. Graag laten we u in deze bijeenkomst op woensdag 12 december 2018 de contouren van de nieuwe atlas zien en gaan we met u in gesprek over het vervolg.

In een aantal presentaties gaan we in op de huidige stand van zaken. U krijgt een overzicht gepresenteerd van voorgaande historische atlassen waar de RCE aan heeft gewerkt. Vervolgens komt de historische infrastructuur aan de orde: vervlogen vliegvelden, klassieke kanalen, tramnetten en buslijnen, spoortrajecten en rijkswegen. Tenslotte bespreken we de digitale atlas van de historische infrastructuur, waarvan we u een eerste ontwerp laten zien.

De platformbijeenkomsten zijn bedoeld voor alle mensen die werken met mobiel erfgoed, maar ook geļnteresseerden en betrokkenen zijn zeer welkom.

Rijke historie
Nederland wordt al meer dan een eeuw doorkruist door wegen, kanalen, spoorlijnen en vliegroutes. Weinig landen kennen zo'n grote dichtheid van infrastructuur en zo'n rijke historie als het gaat om mobiliteit als Nederland. De brede collectie Nederland van mobiel erfgoed is daar de levende getuige van. Hoe staat het met de ruimtelijke context van dat mobiel erfgoed? Welke historie heeft die ruimtelijke omgeving en hoe heeft zich dat vertaald in cultureel erfgoed? Het komt allemaal aan de orde tijdens het boeiende programma op 12 december a.s.

De bijeenkomst is gratis, maar u dient zich wel aan te melden via dit formulier>

Programma

13.30inloop
14.00 welkom
Arjen Kok, RCE, leidt het programma in.
14.05MCN, Mobiel erfgoed en de historische infrastructuur in Nederland
Ben Boortman, voorzitter stichting MCN (Mobiele Collectie Nederland) over het belang van de historische omgeving voor het mobiel erfgoed.
14.15Kanalen in Nederland
Roger Raat, initiator en beheerder van de website kanalen in Nederland, vertelt over zijn inventarisatie van historische kanalen in Nederland.
14.30Vervlogen Vliegvelden
Coert Munk en Jan Willem de Wijn inventariseren alle vliegvelden die Nederland ooit heeft gekend. De teller is de 450 gepasseerd en tikt verder.
14.45Atlas van verdwenen spoorlijnen in Nederland
Victor Lansink en Michiel ten Broek brengen het historische railnetwerk van Nederland in kaart en publiceerden een atlas van verdwenen spoorlijnen.
15.00Weggebruik op de kaart gezet
Hans Buiter, verenigingshistoricus ANWB, belicht ontwikkelingen van de historische infrastructuur van de weggebruiker.
15.15pauze
15.45RCE-website Landschap in Nederland
Otto Brinkkemper, projectleider digitale landschapsatlas RCE, over de digitale atlas van de historische infrastructuur in Nederland.
16.00Knooppunt Leeuwarden als voorbeeld
Max Popma nam de proef op som en onderzocht als voorbeeld de mogelijkheden om knooppunt Leeuwarden op de historische kaart te zetten.
16.15vragen en discussie
16.45afsluiting en vervolg
17.00borrel
18.00afsluiting

 

 


MCN ONDERSTEUNT HET EUROPEES ERFGOEDJAAR

TOONBEELDEN VAN MOBIEL ERFGOED

De stoomsleper 'Pieter Boele' is toonbeeld van de voor Nederland historisch zo belangrijke Rijnvaart.
Foto: Maritiem Museum Rotterdam

De 'Catalina' is een belangrijk toonbeeld van onze koloniale geschiedenis.
Foto: Stichting Catalina

De tram van Den Haag naar Wassenaar, toonbeeld van het forensisme.
Foto: Marco Moerland

De DAF 600 uit 1959, het bekendste toonbeeld van onze automobiel-industrie.
Foto: Anton van Daal