Stichting Mobiele Collectie Nederland

Platformbijeenkomst Mobiel erfgoed

De platformbijeenkomsten Mobiel Erfgoed zijn een initiatief van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Tweemaal per jaar worden actuele thema's geagendeerd en besproken. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij het mobiel erfgoed, van eigenaar tot ambtenaar, van liefhebber tot professional. Op eerdere bijeenkomsten stonden citymarketing, historische infrastructuur en fondsen en filantropen centraal.

Direct aanmelden via dit formulier>


Vooraankondiging - reserveer alvast in uw agenda!

Innoveren, meebewegen, vooroplopen -
mobiel erfgoed en brandstoffen

Platformbijeenkomst over mobiel erfgoed en brandstoffen.
Wensdag 11 december 2019, 13.30 - 17.00 uur
Kinderdijkzaal RCE, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Brandstof is voor veel mobiel erfgoed van groot belang. Kolen, diesel, kerosine: fossiele brandstoffen hebben de revolutie van de mobiliteit mogelijk gemaakt. Voor veel mobiel erfgoed is die fossiele brandstof deel van de identiteit, de waarde van het erfgoed.

We zijn als Nederlandse samenleving volop bezig met een energietransitie. Fossiele brandstof is een factor gebleken in een ontwikkeling die niet alleen zegeningen bracht, maar ook problemen. En daarom streven we naar een nieuwe economie, die z'n kracht put uit duurzame energie. Hoe gaat het mobiel erfgoed hiermee om? Is de energietransitie een bedreiging waartegen alleen verzet mogelijk is om het behoud van mobiel erfgoed veilig te stellen? Of zijn er andere wegen die we kunnen bewandelen? Biedt de energietransitie ook kansen om het mobiel erfgoed een toekomst te geven? Is er misschien zelfs een rol weggelegd voor het mobiel erfgoedveld als innovator? Op de vierde platformbijeenkomst Mobiel Erfgoed gaan we op zoek naar de kansen die de energietransitie biedt om mobiel erfgoed ook in de toekomst een volwaardige plaats in de samenleving te geven. Kan mobiel erfgoed innoveren? Moet mobiel erfgoed meebewegen? Is mobiel erfgoed zelfs in staat om voorop te lopen? Sprekers uit de mobiel-erfgoedsector, de onderzoekswereld en uit politiek-bestuurlijke kring geven hun visie op dit prangende vraagstuk.

De bijeenkomst is gratis, maar u dient zich wel aan te melden via dit formulier>

Programma

13.00Inloop met koffie en thee
13.30 Welkom en inleiding: Arjen Kok en Bert Pronk
Blok 1: Bericht uit de sectoren
13.45Weg: Niek van Trigt, voorzitter Veteranen Autobussen
14.05Water: Martine van Lier, Mobiel Erfgoed Centrum
14.25Rail: René van de Broeke, museumstoomtram Hoorn Medemblik
14.50Lucht: Oskar Meijerink, Sky NRG
15.10Pauze
Blok 2: Grenzen verleggen
15.45Brandstofinnovatie, kansen en risico’s. Visies en ervaringen van Shell. Ewald Breunesse, Shell
16.00Fossiele brandstoffen in de 21ste eeuw. Welke strategie kiest het mobiel erfgoed? Jaap Nieweg, oud-voorzitter MCN
16.45Discussie en afsluiting
17.00-18.00  Afsluiting en netwerkborrel

 

Verslagen eerdere Platformbijeenkomsten

Een volledig verslag van de bijeenkomst op 12 juni 2019 over fondsen en filantropie wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Een volledig verslag van de bijeenkomst 'Historische atlas van het mobiel erfgoed' op 12 december 2018 vindt u hier: www.mobielecollectienederland.nl/verslag_PME_20181212.pdf.

 

 


MCN ONDERSTEUNT HET EUROPEES ERFGOEDJAAR

TOONBEELDEN VAN MOBIEL ERFGOED

De stoomsleper 'Pieter Boele' is toonbeeld van de voor Nederland historisch zo belangrijke Rijnvaart.
Foto: Maritiem Museum Rotterdam

De 'Catalina' is een belangrijk toonbeeld van onze koloniale geschiedenis.
Foto: Stichting Catalina

De tram van Den Haag naar Wassenaar, toonbeeld van het forensisme.
Foto: Marco Moerland

De DAF 600 uit 1959, het bekendste toonbeeld van onze automobiel-industrie.
Foto: Anton van Daal