Virtueel Mobiliteitsmuseum

De stichting MCN heeft samen met partner NCAD (Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie) het Virtueel Mobiliteitsmuseum (VMM) ontwikkeld. Dit museum is een website over de geschiedenis van de mobiliteit in Nederland, geïllustreerd aan de hand van gedigitaliseerd erfgoed, zoals historische schepen, treinen, auto's en vliegtuigen, modellen, historische documenten, foto's, bewegend beeld en verhalen. Uitgangspunt voor dit museum is vooralsnog de periode 1950 - 1970, maar uiteraard worden daarbij, waar interessant, ook historische ontwikkelingen uit eerdere of latere perioden belicht.

Achtergronden
Basis voor het project was een expertmeeting over de vraag welke belangrijke thema's uit de periode 1950 - 1970 aan de orde zijn en met welk mobiel erfgoed deze thema's het best geïllustreerd kunnen worden. Deze vraag werd voorgelegd aan een keur van deskundigen uit de museale en wetenschappelijke wereld, deskundigen op het gebied van de mobiliteitsgeschiedenis in het algemeen en de sociaal-economische geschiedenis en de geschiedenis van de ruimtelijke ordening in het bijzonder. Verder specialisten op de deelgebieden van het water-, rail, lucht- en wegtransport. Deze expertmeeting vormde de inhoudelijk basis voor het Mobiliteitsmuseum.