Het bestuur van de stichting MCN

In het bestuur van de stichting MCN zijn de vier sectoren in het mobiel-erfgoedveld vertegenwoordigd via de koepelorganisaties:

Omdat musea en particuliere eigenaren bij het behouden, benutten en beleven van mobiel erfgoed elk een eigen, specifieke rol spelen, draait het bij de stichting MCN niet alleen om de samenwerking tussen de vier sectoren water, rail, weg en lucht, maar óók om de samenwerking tussen musea en particulieren, vanuit de stellige overtuiging dat bij die samenwerking veel te winnen valt.
In het bestuur van de stichting MCN is dan ook, waar mogelijk, plaats voor vertegenwoordigers van museale eigenaren uit de vier sectoren van het mobiel erfgoed.

Samenstelling MCN-bestuur
Per 1 april 2019 bestaat het MCN-bestuur uit:

Adviseurs
Het bestuur wordt bijgestaan door de adviseurs:

Beloningsbeleid bestuur
De leden van het bestuur van de stichting Mobiele Collectie Nederland zetten zich op vrijwillige basis in voor MCN en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het RSIN-nummer van de stichting Mobiele Collectie Nederland is 809786801.