Caravan Otten

Otten was lange tijd eveneens een belagrijke Nederlandse caravanbouwer.
Foto: Oldtmer Caravan Club