Virtueel Mobiliteitsmuseum

De stichting Mobiele Collectie Nederland beschikt over een Virtueel Mobiliteitsmuseum, een website over de geschiedenis van de mobiliteit in Nederland, geïllustreerd aan de hand van gedigitaliseerd mobiel erfgoed, zoals historische schepen, treinen, auto's en vliegtuigen, modellen, historische documenten, foto's, bewegend beeld en verhalen. Uitgangspunt voor dit museum is de visie en missie van de stichting MCN.

Virtueel Mobiliteitsmuseum: in ontwikkeling

Met subsidie van het Ministerie van OCW wordt het mogelijk het Virtueel Mobiliteitsmuseum verder te vorm te geven en ook te te herontwikkelen. In dat nieuwe museum zijn dan weer karakteristieke Toonbeelden van Mobiel Erfgoed te zien in de context van de de historische ontwikkeling van Nederland, zodat bezoekers een virtuele reis kunnen maken door onze nationale mobiliteitsgeschiedenis!

Thema's:

In het Virtueel Mobiliteitsmuseum zijn nu exposities te bezoeken over:

Deze exposities kwamen tot stand door bijdragen, die MCN heeft geleverd aan evenementen van Open Monumentendag en het Nederlands Openluchtmuseum. Ze dienden in eerste instantie voor de inhoudelijke informatie over de rol van erfgoed en geschiedenis van de mobiliteit.

Toonbeelden

Daarnaast beschikt MCN over een website waar de belangrijkste toonbeelden van de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis in hun hun historische context worden getoond:

Verdere informatie: info@mobiel-erfgoed.nl

Foto: Virtueel Mobiliteitsmuseum

Monumentendag Special der de noemer 'Textiel in Twente' organiseert het 'Projectbureau Open Monumentendag' op 29 en 30 december 2017 een Special rond de geschiedenis van de Twentse Textielindustrie. Maak een virtuele reis door die geschiedenis en ontdek enkele karakteristieke

Naar Twente > .

MCN ONDERSTEUNT HET EUROPEES ERFGOEDJAAR

TOONBEELDEN VAN MOBIEL ERFGOED

De stoomsleper 'Pieter Boele', toonbeeld van de Rijnvaart.
Foto: Maritiem Museum Rotterdam

De 'Catalina' is een belangrijk toonbeeld van onze koloniale geschiedenis.
Foto: Stichting Catalina

De tram van Den Haag naar Wassenaar, toonbeeld van het forensisme.
Foto: Marco Moerland

De DAF 600 uit 1959, het bekendste toonbeeld van onze automobiel-industrie.
Foto: Anton van Daal