Home | Bestuur MCN

Het bestuur van de stichting MCN

In het bestuur van de stichting MCN zijn de vier sectoren in het mobiel-erfgoedveld vertegenwoordigd via de koepelorganisaties:

Omdat musea en particuliere eigenaren bij het behouden, benutten en beleven van mobiel erfgoed elk een eigen, specifieke rol spelen, draait het bij de stichting MCN niet alleen om de samenwerking tussen de vier sectoren water, rail, weg en lucht, maar óók om de samenwerking tussen musea en particulieren, vanuit de stellige overtuiging dat bij die samenwerking veel te winnen valt.
In het bestuur van de stichting MCN is dan ook zowel plaats voor vertegenwoordigers van museale eigenaren uit de vier sectoren van het mobiel erfgoed als voor vertegenwoordigers van particuliere eigenaren.

Samenstelling MCN-bestuur
Per 29 februari 2024 bestaat het MCN-bestuur uit:

 • Edith den Hartigh (voorzitter): onafhankelijk
 • Kees Wielemaker (secretaris): vertegenwoordiger van de sector rail; adviseur Historisch Railvervoer Nederland (HRN)
 • Herman Sluiter (lid): vertegenwoordiger van de sector weg; bestuurslid Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC)
 • Arno van Voorden: vertegenwoordiger van de sector weg
 • Marinus Kreuze (lid): vertegenwoordiger van de sector water
 • Ineke Verkaaik-Hogervorst (lid): vertegenwoordiger van de sector water
 • John Sabelis (lid): vertegenwoordiger van de sector rail; bestuurslid Historisch Railvervoer Nederland (HRN)
 • Arthur Jongeneelen (lid): vertegenwoordiger van de sector Lucht
 • Vacature: tweede vertegenwoordiger van de sector lucht

Adviseurs
Het bestuur wordt bijgestaan door de adviseurs:

 • Arjen Kok: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); afdeling monumenten en collecties, specialist roerend en immaterieel erfgoed
 • Ben Boortman: namens de sector weg (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC))
 • Max Popma: algemeen, mobiel-erfgoedbreed

Beloningsbeleid bestuur
De leden van het bestuur van de stichting Mobiele Collectie Nederland zetten zich op vrijwillige basis in voor MCN en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het RSIN-nummer van de stichting Mobiele Collectie Nederland is 809786801.