Home | Modernisering Nationaal Register Mobiel Erfgoed

Modernisering Nationaal Register Mobiel Erfgoed

'Begin van dit jaar ben ik, Jeroen Bol, benoemd tot voorzitter van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN), waarbij ik mezelf als hoofddoel heb gesteld om het mobiel erfgoed in Nederland zichtbaar te houden en zichtbaarder te maken. Daarnaast kreeg ik van het zittende bestuur als specifieke opdracht mee om vaart te maken met de modernisering en completering van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME).

Noodzaak

De noodzaak om een zo compleet mogelijk register te hebben van het mobiel erfgoed in Nederland en de toegevoegde waarde van een dergelijk overzicht zijn wellicht niet voor iedereen direct duidelijk. Zo’n register geeft niet alleen een overzicht, maar het geeft ook inzicht in de cultuurhistorische waarde van de objecten die erin zijn opgenomen. Dat betekent dat bij de voer-, vaar- en vliegtuigen die erin staan ook wordt vermeld welke betekenis die objecten hebben gehad voor de historische ontwikkeling van de Nederlandse mobiliteit en de daarmee samenhangende algemeen-maatschappelijke geschiedenis. Dat maakt de erfgoedwaarde ervan inzichtelijk en laat zien waarom het van belang is die objecten te behouden.

Verre van compleet

Momenteel zijn er verschillende deelregisters van historische treinen en schepen en is het bestaande register verre van compleet. Door het gemis van het overzicht en daarmee van het inzicht in de cultuurhistorische waarde ervan is het lastig mobiel-erfgoedbeleid te maken, bijvoorbeeld op het gebied van restauratie, milieuzones, verzekeringen of landingsgelden.

Behoorlijk wat werk

Vandaar dat er momenteel hard wordt gewerkt aan de modernisering van het bestaande Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Door inzet van de stichting MCN ziet ook de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap het belang van dit register en sprak ze zich hier in de Kamer onlangs positief over uit. Er zal nog behoorlijk wat werk verzet moeten worden, maar het begin is er. Ik kijk, en ik hoop u met mij, uit naar de voltooiing van het gemoderniseerde register en kom graag bij u terug als het moment daar is.'