Home | Pieter Boele

Pieter Boele

Foto: Stichting Dordt in stoom

In Nederland wordt in de 19e eeuw de stoommachine de belangrijkste krachtbron, zowel in de industrie als in het verkeer. Voordien was men aangewezen op water- en windkracht en op menselijke en dierlijke spierkracht. Stoomsleepboten werden massaal ingezet in de voor de Nederlandse economie zo essentiële Rijnvaart.

In de loop van de 20e eeuw werd stoommachine ook in de scheepvaart langzaamaan vervangen door de dieselmotor. In de jaren 1960 werd de sleepvaart bovendien verdrongen door de huidige duwschepen en door Rijnschepen met eigen voortstuwing. De stoomsleepboot ‘Pieter Boele’ heeft tot 1965 zijn diensten bewezen op de Boven-Rijn en is de enige Nederlandse Rijnstoomsleper die behouden bleef.

De ‘Pieter Boele’ is in beheer bij de Stichting Dordt in Stoom en wordt in bedrijfsvaardige staat gehouden. Het schip is regelmatig te gast op maritieme evenementen en kan gehuurd worden door gezelschappen.

De stoomsleeboot Pieter Boele als toonbeeld van het stoomtijdperk in de Rijnvaart >

De stoomsleepboot Pieter Boele is onder nummer 1.001.1291 ingeschreven in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed >

Korte video over de Pieter Boele en het belang van het schip voor de Rijnvaart vanuit Rotterdam op Youtube (2014) >