Home | Platform Mobiel Erfgoed Huisvesting

Platform Mobiel Erfgoed: huisvesting

Platform Mobiel Erfgoed 30 september 2021

Thema huisvesting

Logies zonder ontbijt – Mobiel erfgoed onder dak

Aankondiging - reserveer in uw agenda!

Wat: Platform Mobiel Erfgoed over huisvesting voor mobiel erfgoed.
Waar: online. Informatie over aanmelden volgt.
Wanneer: donderdag 30 september 2021, aanvang 15.00 uur

Mobiel erfgoed heeft een flinke en bijzondere huisvestingsbehoefte: van treinen en bussen tot vliegtuigen en schepen. De objecten zijn vaak groot en het vinden van geschikte plekken om deze onder dak te brengen valt lang niet altijd mee. Bovendien zijn de beschikbare budgetten vaak beperkt. Maar er zijn zeker ook kansen.

Veel sympathie

Mobiel erfgoed kan rekenen op veel sympathie en kan een meerwaarde hebben bij gebiedsontwikkeling. Het is aantrekkelijk als onderdeel van een stedelijke of regionale mix. Het voegt zelfs waarde toe aan het onroerend goed in de omgeving. De uitdaging die dat oplevert staat centraal op deze bijeenkomst.

Kansen en mogelijkheden

Tijdens het eerste deel van het platform komt de praktijk aan bod: voorbeelden van geslaagde projecten op dit gebied en aandacht voor initiatieven die zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden. In het tweede deel komen onder andere mensen uit de vastgoedwereld aan het woord: welke kansen en mogelijkheden zien zij voor het onderdak brengen van mobiel erfgoed?

Effectieve lobby's

Deze Platformbijeenkomst is bedoeld om kennis te verzamelen en uit te wisselen, maar ook om inspiratie op te doen, om mogelijkheden te onderzoeken en verder te brengen en om contacten te leggen voor effectieve lobby’s. Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie.

De bijeenkomst zal als gevolg van de coronaproblematiek niet plaatsvinden op het vertrouwde adres van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, maar zal geheel online plaatsvinden.

De platformbijeenkomsten

De platformbijeenkomsten Mobiel Erfgoed zijn een initiatief van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Tweemaal per jaar worden actuele thema’s geagendeerd en besproken.
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij het mobiel erfgoed, van eigenaar tot ambtenaar, van liefhebber tot professional. Op eerdere bijeenkomsten stonden citymarketing, historische infrastructuur, brandstoffen, fondsen en filantropen en internationalisering centraal. De organisatie is in handen van de Platformcommissie Mobiel Erfgoed, bestaande uit leden van het MCN-bestuur en medewerkers van RCE.