Home | Restauratiebijdrage Mondriaan Fonds

Restauratiebijdrage Mondriaan Fonds voortgezet

In augustus 2020 van dit jaar werd bekengemaakt dat de regeling ‘Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed’ van het Mondriaan Fonds kan worden voortgezet. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft hiervoor wederom 1 miljoen euro extra uitgetrokken. De bijdrage is bestemd voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed, met een focus op verduurzaming, of het nu gaat om vervoer over rail of weg, door water of lucht.

Bijzonder nationaal of regionaal belang

De bijdrage kan worden gebruikt voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed en dat een duidelijke positie inneemt in de verhaallijn van de Toonbeelden, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan een bijzonder nationaal of regionaal belang. Doel is de kwaliteit van bijzonder mobiel erfgoed te versterken en op een duurzame wijze operationeel te houden, waarbij aandacht is voor milieu-, energie- en klimaataspecten.

Ontvangen bijdragen

Tot nu toe zijn bijdragen toegekend voor de restauratie van uiteenlopende projecten op het gebied van mobiel erfgoed. Zo werd en wordt de restauratie ondersteund van de botter MK 63 van de Stichting Behoud Zuiderzeebotter MK 63, een Landauer en 6 tuigen van kasteel Middachten, motorwagen HTM 215 van het Haags Openbaar Vervoer Museum, het laatst overgebleven metrotreinstel van de eerste generatie in Amsterdam (een ‘Zilvermeeuw’), Autospuit AS33 van de Stichting Historisch Brandweermateriaal en de laatst werkende graanelevator ter wereld: de Stadsgraanzuiger 19 van het Maritiem Museum in Rotterdam.

Informatie: https://www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/bijdrage-restauratie-mobiel-erfgoed

Nog niet ingeschreven in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed? Raadpleeg uw koepelorganisatie (FVEN, HRN, FEHAC, NFHL) of neem contact op met het registerbureau: register@sntm.nl.