Home | Conferentie “Industrieel erfgoed in het hart van het Groene Europa".

Conferentie “Industrieel erfgoed in het hart van het Groene Europa".

Belangrijke onderdelen van de conferentie waren de presentatie van het voorstel voor de oprichting van een nieuwe organisatie voor actieve ondersteuning van de bescherming van en het onderzoek naar industrieel erfgoed - TICCIH Europe – en een evaluatie van onderzoek naar het bereiken van CO2-reductie terwijl het operationeel gebruik van industrieel erfgoed wordt voortgezet. Dat laatste punt mondde uit in een aantal aanbevelingen die staan opgesomd in het document dat hier is te downloaden.