Home |

Platform Mobiel Erfgoed: huisvesting

Mobiel erfgoed heeft een flinke en bijzondere huisvestingsbehoefte: van treinen en bussen tot vliegtuigen en schepen. De objecten zijn vaak groot en het vinden van geschikte plekken om deze onder dak te brengen valt lang niet altijd mee. Bovendien zijn de beschikbare budgetten vaak beperkt. Maar er zijn zeker ook kansen.

Modernisering Nationaal Register Mobiel Erfgoed!

De Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) begint in 2021 met een grote professionaliseringsslag. De bestaande database met mobiel erfgoed wordt gemoderniseerd naar versie 2.0, zodat zowel particulieren, als overheden en tal van organisaties makkelijk gebruik kunnen maken van dat register.
De ontwikkeling van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME) is één van de kernactiviteiten van MCN. Dit register heeft tot doel overzicht en inzicht te verschaffen; overzicht van het mobiel erfgoed in ons land en inzicht in de culturele waarde daarvan.

Platform Mobiel Erfgoed: internationalisering

Het behartigen van de belangen van het mobiel erfgoed bestaat voor een groot deel uit het hebben en leggen van politieke contacten. Niet alleen met de bestuurders in Den Haag, maar vooral en ook met bestuurders op provinciaal en gemeentelijk niveau. Maar veel van onze wet- en regelgeving wordt tegenwoordig gemaakt of voorbereid in Brussel en daarom is het ook belangrijk om contacten te hebben met de leden van het Europees Parlement en andere Europese instanties.
Daarom werd tijdens het Platform Mobiel Erfgoed op 9 december 2020 aandacht besteed aan het belang van internationale contacten.

Mobiel erfgoed als thema in ‘Erfgoed Magazine’

Het ‘Erfgoed Magazine’ is, net als voorganger ‘Monumenten’, een veel gelezen en gewaardeerd tijdschrift in de erfgoedwereld, zowel bij professionals als liefhebbers. Met enige regelmaat werkt de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) mee aan artikelen en thema’s rond mobiel erfgoed. Voor het septembernummer van 2020 verzorgde MCN weer een themanummer over erfgoed en geschiedenis van de mobiliteit.

Vliegende Hollanders: drama voor botsende karakters

Vliegtuigbouwer Anthony Fokker en directeur van de KLM Albert Plesman waren als luchtvaartpioniers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hun karakters verschilden enorm van elkaar en de heren botsten dan ook regelmatig. Toch slaagden ze er samen in om Nederland tijdens het Interbellum tot een belangrijke speler te maken op het wereldtoneel van de opkomende luchtvaart. Voldoende stof voor een historische dramaserie, die die in oktober 2020 door AVROTROS op TV werd uitgezonden.
Via 'Uitzending gemist' is deze serie (op PC, laptop en tablet) nog steeds te bekijken.

Restauratiebijdrage Mondriaan Fonds voortgezet

In augustus 2020 werd bekengemaakt dat de regeling ‘Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed’ van het Mondriaan Fonds kan worden voortgezet. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft hiervoor wederom 1 miljoen euro extra uitgetrokken. De bijdrage is bestemd voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed van bijzonder nationaal of regionaal belang, met een focus op verduurzaming.

Toonbeelden van mobiel erfgoed

Foto: Marco Moerland

HTM 57 +118

Toonbeeld van het forensenvervoer

Foto: Van Daal fotografie

DAF 600

Toonbeeld van Nederlands fabricaat

Foto: Van Daal fotografie

Starfighter

Toonbeeld van internationale samenwerking