Home | Toonbeelden van Mobiel Erfgoed

Project 'Toonbeelden van Mobiel Erfgoed'

Waarom een project Toonbeelden?

Mobiel erfgoed gaat over mobiliteit en die is voor de samenleving van onschatbare betekenis. Vervoermiddelen speelden en spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Nederland tot een zeer welvarend land, waarin handel en transport en verkeer en vervoer een belangrijk rol spelen.
In Nederland zijn er vele particulieren en musea die ons mobiel erfgoed behouden en koesteren. Zij houden dit erfgoed in goede en liefst, waar dat mogelijk en wenselijk is, in werkende staat. Zij vinden het belangrijk dat ook het grote publiek weet wat mobiel erfgoed is. Zodat iedereen snapt waarom zij dit erfgoed willen behouden en laten zien.

Daarom het project Toonbeelden

Daarom heeft de stichting Mobiele Collectie Nederland het project 'Toonbeelden van Mobiel Erfgoed' ontwikkeld. Het project laat een flink aantal kenmerkende voorbeelden van onze mobiliteitsgeschiedenis zien, die een relatie leggen tussen de gschiedenis van Nederland en de historische vervoermiddelen als levende getuigen daarvan. De stichting Mobiele Collectie Nederland kon dit project realisren dankzij een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ondersteuning vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Project Toonbeelden op internet

Het Ministerie van OCW, en minister Bussemaker in het bijzonder, stelde middelen beschikbaar aan de stichting MCN om dit project te realiseren. Dankzij een integrale aanpak, waarbij een breed scala aan partijen uit alle delen van het mobiel-erfgoedveld veld direct betrokken is geweest kon heel veel kennis en expertise worden benut.

Naar de website Toonbeelden van Mobiel Erfgoed >