Home | Waardestellend kader mobiel erfgoed

Waardestellend kader mobiel erfgoed

De culturele waarde is hét belangrijkste uitgangspunt bij alle omgang met erfgoed; dat geldt ook voor het mobiel erfgoed. De stichting MCN verheugt zich dan ook zeer in de constructieve samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bij het ontwikkelen van methodieken om die culturele waarde te kunnen bepalen. Die samenwerking leidde in 2005 tot het Waardestellend kader voor het mobiel erfgoed en in 2015 tot de presententie van een geactualiseerde versie daarvan, die het Waardestellend kader 2015 is gedoopt.

Communicatie
Dit Waardestellend kader kan onder meer gebruikt worden om Rijksbeleid op het gebied van het mobiel erfgoed te ondersteunen. Na de opname van het mobiel erfgoed in de beleidsbrief Modernisering van de Monumentenzorg (MoMo) en de recente politieke belangstelling voor mobiel erfgoed in het kader van de nieuwe Erfgoedwet, is nog meer dan voorheen behoefte aan een communicatiemiddel ten behoeve van overheidsbeleid. Het Nationaal Register Mobiel Erfgoed, mét een culturele waardering op basis van dit waardestellend kader, heeft veel potentie als communicatiemiddel. Niet alleen voor de Rijksoverheid, ook voor andere overheden, voor cultuurfondsen en in het algemeen voor alle belanghebbenden en belangstellenden op het gebied van het mobiel erfgoed in ons land.

Handboek
Dit nieuwe waardestellend kader rechtvaardigt een nieuwe, geheel herziene derde druk van Erfgoed dat beweegt! Handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed, waarin het Waardestellend kader 2015 uitgebreid behandeld wordt. Deze publicatie is gepresenteerd tijdens het Nationaal Congres Mobiel Erfgoed op 24 juni 2015 bij de RCE in Amersfoort.

Bestellen
De verkoopprijs van Erfgoed dat beweegt! is € 19,95.Het boek is te bestellen via Bol.com.

Erfgoed dat beweegt! Handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed is samengesteld door de stichting Mobiele Collectie Nederland. Deze uitgave kon tot stand komen danzkij de medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de ondersteuning van het Mondriaan Fonds en het Nationaal Restauratiefonds.