Home | Stofvrij werken

Stofvrij werken

In de afgelopen jaren kwamen verschillende schokkende verhalen naar buiten over onderhoudsmedewerkers bij onder andere defensie en NS, die ziek werden door blootstelling aan bepaalde stoffen. Deze stoffen, zoals chroom-6, lood en fijnstof, zijn met name een probleem bij oudere verflagen en coatings.

Hoewel je bij hobby-matig onderhoud minder risico loopt om te worden blootgesteld aan deze stoffen, komt bij het verwijderen van verflagen en coatings wel degelijk stof vrij. De kleine stofdeeltjes zijn schadelijk voor de gezondheid als ze worden ingeademd. Het kan het kankerverwekkende chroom-6 bevatten en lood, wat ook in lage concentraties al schade kan veroorzaken aan het zenuw-, hart- en vaatstelsel. Maar ook het fijnstof zelf kan longproblemen veroorzaken en klachten aan de luchtwegen.

Organisaties van eigenaren van mobiel erfgoed hebben in samenwerking met experts van PreventPartner een heldere instructie ontwikkeld om op een veilige manier onderhoud te plegen aan mobiel erfgoed, waaronder klassieke voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en treinen en trams. Bij het verwijderen of bewerken van verf kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen, zoals chroom-6, fijnstof en lood. Met de juiste veiligheidsmaatregelen wordt gezondheidsschade voorkomen. De informatie hierover, toegespitst op hobbymatig gebruik, is samengevat in een folder en een infographic.

De folder over veilig werken is te vinden op www.mobiel-erfgoed.nl/docs/1662978894_A4_folder.pdf

De infographic over veilig en stofvrij werken staat op: https://www.mobiel-erfgoed.nl/docs/1663065094_Infographic_stofvrij_werken.pdf.

Een document met veelgestelde vragen over veilig en stofvrij werken vindt u hier: www.mobiel-erfgoed.nl/docs/1663066673_Veilig_en_stofvrij_werken_veel_gestelde_vragen.pdf.

Mochten de links niet werken, kopieer deze dan naar uw browser.