Home | Het verdrag van Faro en mobiel erfgoed

Het verdrag van Faro en mobiel erfgoed

Voor de cultuurhistorische waardering van mobiel erfgoed is een speciaal op het mobiele erfgoed toegesneden waarderingsmethode ontwikkeld: het Waarde Stellend Kader Mobiel Erfgoed of WSK. Dat WSK benoemt de elementen die een historisch mobiel object tot mobiel erfgoed maken.
Dit WSK is een solide en professionele methode, die een goed onderbouwd en overzichtelijk beeld geeft van de erfgoedwaarden van een object. Het is uitgebreid beschreven in het boek Erfgoed dat beweegt! (2015)

Voor het behoud van mobiel erfgoed in de toekomst is een breed maatschappelijk draagvlak noodzakelijk. De vragen die ‘Faro’ stelt, dragen daar zeker aan bij.