Home | MCN-jaarverslag 2021

MCN-jaarverslag 2021 verschenen

Het verslag biedt een bekopt overzicht van de activiteiten die MCN in 2021 ondernam. Ondderwerpen die de revue passeren zijn onder andere het Nationaal Register Mobiel Erfgoed, een nieuwe campagne over de omgang met chroom-6 houdende verven bij mobiel erfgoed en onderwerpen die besproken zijn met het Ministerie van OCW. Verder bevat het verslag het financieel jaarrapport over 2021 en de ANBI-informatie.