Home | Minister Harbers: gebruiken, dat mobiele erfgoed!

Minister Harbers: gebruiken, dat mobiele erfgoed!

De sector water is bezorgd over de verschillende gemeentelijke emissie-regels die op stapel staan en pleit voor een uitzondering voor het varend erfgoed en voor een betere beschikbaarheid en prijs van GTL en HVO, de schonere brandstoffen waar varend erfgoed al goede ervaringen mee heeft.

De sector rail maakt zich zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van steenkool, net als de kolengestookte stoomschepen en de stoomwalsen. Een ‘museumkolenmijn’ op Europees niveau zou wellicht een oplossing kunnen zijn. Ook de strenge regelgeving op het terrein van veiligheid speelt hen parten, evenals het gebrek aan stallingsruimte voor historische treinen en trams

De sector weg wil heel graag een rol spelen bij een versnelling van de totstandkoming van echt schone brandstof, zij pleiten voor een proefopstelling voor uitstootvrije brandstof voor oldtimers.

De sector lucht tenslotte staat onder zwaar veiligheidstoezicht en maakt zich zorgen dat alle historische vliegtuigen zijn gecertificeerd voor een brandstof die binnenkort verboden zal worden.

De minister toonde waardering voor de wensen tot verduurzaming en de zorgen rond de beschikbaarheid en de fiscale aspecten van nieuwe en oude brandstoffen. Hij onderschrijft dat het voor het mobiele erfgoed essentieel is toegang te houden tot de infrastructuur: rail, water, weg, lucht en hij onderkent het belang van de instandhouding door gebruik van mobiel erfgoed en merkt op dat er veel publieke belangstelling voor mobiel erfgoed is.

De voorzitter van MCN memoreerde tot slot de centrale punten van de gezamenlijke duurzaamheidsverklaring en vroeg de minister om hulp bij het concretiseren van deze punten. Verder overhandigde zij hem het nieuwe beleidsplan van MCN.

De minister liet weten dat blijven bewegen én toonbaar blijven de kernpunten zijn bij het behoud van mobiel erfgoed en dat hij als geïnteresseerde en als minister de handschoen graag oppakt en graag de helpende hand biedt waar dat kan. Tenslotte benadrukte de minister dat hij zich realiseert dat vele duizenden vrijwilligers hun hele ziel en zaligheid in het behoud van het mobiele erfgoed leggen, dat zij daar met veel passie hard aan werken en dat hij daar veel respect en bewondering voor heeft.