Home | Mobiele Collectie Nederland ondertekent het NDE-manifest

Mobiele Collectie Nederland ondertekent het NDE-manifest

Mobiele Collectie Nederland ondertekent het NDE-manifest

D

De eerste versie van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed is inmiddels technisch verouderd en de publieksingang voldoet niet meer aan de eisen die daar tegenwoordig aan worden gesteld.

Bovendien willen we met ons register nadrukkelijk aansluiten bij het streven binnen de cultuur- en erfgoedwereld om gegevens als Linked Open Data (LOD) te presenteren. Met deze techniek van LOD wordt het leggen van bestaande en nieuwe relaties veel gemakkelijker wat het register voor de bezoeker veel interessanter maakt.

Belangrijke kernpunten voor de modernisering van het NRME zijn onder meer: Aandacht voor veranderende erfgoedwereld - positie van MCN bij RCE en OCW - positie NRME in Collectie Nederland (RCE) - Netwerk Digitaal Erfgoed (houdbaarheid, bruikbaarheid, zichtbaarheid) - FARO - erfgoed voor de samenleving / burgerparticipatie - sociale inclusie - omgevingswet - andere blik op onze geschiedenis en dus op de mobiliteitsgeschiedenis (schaduwkanten, rafelrandjes) - Parijs 2015 - energietransitie - mogelijkheden tot samenwerking met relevante instellingen en organisaties op het gebied van navigatie en presentatie.

Het gaat om het bouwen van een fascinerende, uitnodigende, aantrekkelijke, op moderne leest geschoeide en vooral interactieve publieksingang op overkoepelend MCN-niveau, dat wil zeggen dat het integrale mobiel erfgoed centraal staat en niet het afzonderlijke varend, vliegend, rijdend en railgebonden erfgoed. Om dat te kunnen realiseren moeten de bestaande databases van Weg, Water, Lucht en Rail gekoppeld worden en gezamenlijk te ontsluiten zijn.

We doen dit met gebruikmaking met de modernste technologie van Linked Open Data (LOD) en Resource Description Framework (RDF). Dit is een innovatief traject, zeker omdat we gaan samenwerken met minimaal drie partners, een samenwerking die zeker een vergroting gaat betekenen van de kwaliteit van het NRME, terwijl (andersom) MCN met het NRME over content beschikt waarmee andere partijen hun data kunnen verrijken. Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is voor ons in deze een belangrijke partner en raadgever.