Home | Modernisering Nationaal Register Mobiel Erfgoed 2021-1

Modernisering Nationaal Register Mobiel Erfgoed!

De Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) begint in 2021 met een grote professionaliseringsslag. De bestaande database met mobiel erfgoed wordt gemoderniseerd naar versie 2.0, zodat zowel particulieren, als overheden en tal van organisaties makkelijk gebruik kunnen maken van dat register.

De ontwikkeling van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME) is één van de kernactiviteiten van MCN. Dit register heeft tot doel overzicht en inzicht te verschaffen; overzicht van het mobiel erfgoed in ons land en inzicht in de culturele waarde daarvan.

Goed werkend

Het bestaande register werd opgezet rond de eeuwwisseling en is inmiddels gedateerd. Een goed werkend register is van groot belang: zo raadplegen nationale (cultuur)fondsen het register voordat subsidies verleend worden, geeft het register het Ministerie van OCW inzicht in welke historische voertuigen in musea aanwezig zijn en welke varen, vliegen en rijden op de weg of op rails.
Voor de erfgoedwereld en voor particulieren is het register een leuke en interessante zoekmachine als men meer te weten wil komen over mobiel erfgoed dat je in Nederland tegen kunt komen, in het wild of tijdens vele evenementen die in het land georganiseerd worden.

Noodzaak

De noodzaak voor de modernisering van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME) én voor een professionaliseringsslag lagen al jaren voor de hand; het is (bijna) geen doen voor vrijwilligers om een goed functionerend register te vullen én up-to-date te houden. De verwachting is dat maar liefst rond de 400.000 objecten geregistreerd zullen worden. Dankzij ondersteuning van verschillende partijen uit de mobiel-erfgoedwereld, dankzij het Nederlands Transport Museum én dankzij een prachtige bijdrage van het Mondriaan Fonds, kan nu worden gestart.

Voordelen en ontheffingen

Het nieuwe register zal in de toekomst gebruikt kunnen worden door overheidsorganisaties om bijvoorbeeld historisch waardevolle wegvoertuigen toe te laten in milieuzones of om vliegtuigen vanwege hun cultuurhistorische waarde speciale ontheffingen te verlenen.
Voor eigenaren van historische schepen kan het voordelen opleveren als het gaat om ligplaatsen of voor historisch waardevolle railvoertuigen als men van het nationale spoorwegnetwerk gebruik wil maken. Bovendien zal het de fondsen een nóg beter inzicht geven in de culturele waarde voor de ‘Collectie Nederland’.

Het is de verwachting dat het gemoderniseerde register over anderhalf tot twee jaar operationeel zal zijn. Tot het moment dat het nieuwe register kan worden gevuld kunnen objecteigenaren terecht in het bestaande register, dat overgezet zal worden naar het nieuwe.

Verdere informatie:
Via de secretaris van MCN: info@mobiel-erfgoed.nl.