Home | Nieuw beleidsplan MCN

Nieuw beleidsplan MCN 2023-2026 vastgesteld.

Bij belangenbehartiging, maar ook bij zichtbaarheid en het erfgoed zelf speelt het signaleren van kansen en bedreigingen een grote rol. Welke kansen en bedreigingen ziet MCN? En hoe kan MCN meer inspelen op de actualiteit en maatschappelijke issues? Hieronder zijn doelstellingen geformuleerd waar het bestuur van de stichting Mobiele Collectie Nederland zich de komende jaren voor wil inzetten. Daarbij wordt opgemerkt dat het bestuur van MCN, dat bestaat uit vrijwilligers, tegen haar grenzen aanloopt: ze zijn te veel tijd kwijt aan de bedrijfsvoering. Het bestuur is een bestuursorganisatie en geen uitvoeringsorganisatie. Er moet daarom een professionaliseringsslag gemaakt worden, mede in verband met de modernisering van het register. Dat vraagt om de benodigde financieĢˆle middelen. Onderzocht moet worden of MCN een formele rol kan krijgen als adviesorgaan voor de rijksoverheid, bijvoorbeeld verbonden aan de Raad voor Cultuur.