Home | Platform Mobiel Erfgoed 8 december 2022 - Restauratie van mobiel erfgoed

Restauratie van mobiel erfgoed: veiligheid, dilemma’s en professionaliteit

Restauratie is een van de belangrijkste activiteiten van de beheerders en eigenaren van mobiel erfgoed. Vrijwel ieder object vergt restauratie wanneer het wordt verworven, want over het algemeen heeft het een lang werkzaam leven achter de rug. In veel gevallen gaat het bovendien om objecten die na dat werkzame leven langere tijd verwaarloosd zijn geweest of dienstdeden als iets heel anders.

De platformbijeenkomst op donderdag 8 december 2022 besteedde aandacht aan drie aspecten: de veiligheid van de restaurator, de dilemma’s van de restaurator en de professionalisering van de restaurator.

Het volledige verslag van het op 8 december 2022 gehouden Platform Mobiel Erfgoed is hier terug te vinden en het Platform is hier terug te kijken.