Home | Platform Mobiel Erfgoed Internationalisering

Platform Mobiel Erfgoed: internationalisering

Het behartigen van de belangen van het mobiel erfgoed bestaat voor een groot deel uit het hebben en leggen van politieke contacten. Niet alleen met de bestuurders in Den Haag, maar vooral en ook met bestuurders op provinciaal en gemeentelijk niveau. Maar veel van onze wet- en regelgeving wordt tegenwoordig gemaakt of voorbereid in Brussel en daarom is het ook belangrijk om contacten te hebben met de leden van het Europees Parlement en andere Europese instanties.

Daarom werd tijdens het Platform Mobiel Erfgoed op 9 december 2020 aandacht besteed aan het belang van internationale contacten.

Aspecten

Als altijd tijdens de Platformbijeenkomsten voerde een aantal sprekers het woord om diverse aspecten van het thema te belichten. In dit geval waren dat vertegenwoordigers van internationale belangenorganisaties te weten Jaap Nieweg (FEDECRAIL), Tiddo Bresters (FIVA), Harry Haas (EFHA) en Karel Loeff (Europa Nostra). Zij vertelden wat zij bereikt hebben, welke thema’s urgent zijn, welke doelen deze internationale organisaties nastreven en voor welke uitdagingen zij staan.

Contacten

Anderzijds werd ook stilgestaan bij internationale politieke contacten. Hoe krijgen en houden we het belang van het mobiele erfgoed op de politieke agenda’s in Brussel en Straatsburg? Soms doen erfgoedorganisaties dat zelf of via de landelijke koepels, maar vaak is internationale samenwerking op dat gebied veel effectiever.

Inspiratie

Deze Platformbijeenkomst is niet alleen bedoeld om kennis te verzamelen en uit te wisselen, maar zeker ook om inspiratie op te doen en contacten te leggen voor effectieve lobby’s voor het mobiel erfgoed in binnen- en buitenland. Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie.

Webinar

De bijeenkomst vond als gevolg van de coronaproblematiek niet plaats op het vertrouwde adres in Amersfoort, maar vond plaats in de vorm van een webinar. De organisatie was in handen van de Platformcommissie Mobiel Erfgoed, in dit geval bestaande uit Arjen Kok (RCE), Kees Wielemaker (MCN) en Bert Pronk (FEHAC).

Een integraal verslag van het webinar is te vinden via:

https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20201209_3

De Platformbijeenkomsten

De Platformbijeenkomsten Mobiel Erfgoed zijn een initiatief van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Tweemaal per jaar worden actuele thema’s geagendeerd en besproken. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij het mobiel erfgoed, van eigenaar tot ambtenaar, van liefhebber tot professional. Op eerdere bijeenkomsten stonden citymarketing, historische infrastructuur, brandstoffen en fondsen en filantropen centraal.