Home | Platform Mobiel Erfgoed over de Erfgoedwet

Platform Mobiel Erfgoed over de Erfgoedwet, de erfgoedmonitor en erfgoeddata terugkijken

Karel Loeff, de directeur van Erfgoedvereniging Heemschut blikte terug op het ontstaan van de Erfgoedwet en deed een sterk pleidooi voor opname van mobiel erfgoed in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen. Joost Kuchelin (Ministerie van OCW) ging in op de evaluatie van de Erfgoedwet. Andries van den Broek (Sociaal Cultureel Planbureau) sprak over het belang van het verzamelen van data over erfgoed voor het formuleren van beleid en tot slot vertelde Ben Boortman (Stichting Mobiele Collectie Nederland) over de wijze van verzamelen van data en het presenteren daarvan via het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.