Home | Restauratieregeling mobiel erfgoed

Restauratieregeling mobiel erfgoed opengesteld

De bijdrage is bestemd voor organisaties op het gebied van mobiel erfgoed en kan gezamenlijk met een andere instelling worden aangevraagd.

Doel is de kwaliteit van bijzonder mobiel erfgoed te versterken en op een duurzame wijze operationeel te houden, waarbij aandacht is voor milieu-, energie- en klimaataspecten.

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 50% van de projectkosten.