Home | Stichting Mobiele Collectie Nederland feliciteeert nieuwe minister-president

Stichting Mobiele Collectie Nederland feliciteeert nieuwe minister-president

De Tweede Kamer heeft in 2015 de minister van OCW ook verzocht om te bevorderen dat de belangen van bezitters van mobiel erfgoed in de toekomst meegewogen worden bij kabinetsbeslissingen. Voor de Stichting Mobiele Collectie Nederland staat voorop dat het mogelijk moet blijven dat het mobiele erfgoed zoveel mogelijk mobiel blijft: juist door er mee te rijden, te vliegen en te varen kan het in stand worden gehouden.

Vorig jaar heeft de Stichting Mobiele Collectie Nederland een verklaring over duurzaamheid opgesteld. Uitgangspunt van de verklaring is dat MCN zich bewust is van de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt en dat die van iedereen inzet vraagt om te verduurzamen. Tegelijkertijd is het essentieel dat mobiel erfgoed in werkbare staat aan het publiek kan worden getoond, met respect voor de historische en technische authenticiteit. Daarvoor is het noodzakelijk dat de mobiel-erfgoedsector kan blijven beschikken over middelen die nodig zijn om dit gebruik te kunnen voortzetten, zoals brandstoffen, vakkennis en onderdelen. Daarbij zal MCN zich waar mogelijk inzetten om het gebruik van alternatieve brandstoffen en technologieën die de laagste mogelijke milieubelasting geven, te stimuleren.