Home | Terugkijken: Platform Mobiel Erfgoed 8 juni 2023 - De energietransitie en duurzaamheid

Terugkijken: Platform Mobiel Erfgoed 8 juni 2023 - De energietransitie en duurzaamheid

De vraag is vervolgens hoe deze intentieverklaring kan worden omgezet in beleid en praktijk. Wat betekent dat voor behouden, beheren en presenteren van mobiel erfgoed?

Deze vraag stond centraal tijdens deze middag. Naast een toelichting op de ‘Verklaring Naar duurzaam erfgoed’ zal per koepel het duurzaamheidsbeleid worden besproken, voorzien van een aantal praktijkvoorbeelden. De koepels zijn: de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (historische wegvoertuigen), Historisch Railvervoer Nederland (historische treinen en trams), de Federatie Varend Erfgoed Nederland (historische schepen) en de Nationale Federatie Historische Luchtvaart (historische vliegtuigen).