Home | Varend erfgoed en duurzaamheid

Geef varend erfgoed dezelfde status als oldtimers’

Belangrijk is een uitzondering op de verplichting tot emissievrije voortstuwing. 'Anders kunnen we straks misschien niet meer varen.' Zo’n verplichting gaat vanaf 2025 gelden in de Amsterdamse binnenstad. Hier heeft de FVEN met succes een uitzondering bereikt voor in het Register Varend Erfgoed opgenomen schepen. ‘Of denk aan het liggeld voor Varend Erfgoed zoals dat in de museumhaven van Dordrecht het ge-al is', geeft Van Nispen als ander voorbeeld van mo- gelijke ontheffingen die de veelal particuliere eigena-

ren zouden kunnen ondersteunen bij het behoud van het nationaal varend erfgoed.
'Ook ontheffing van de steeds strengere technische eisen die worden gesteld in het Certificaat van Onder- zoek is essentieel. Want die veiligheidseisen zijn niet haalbaar of realistisch voor ons.'

Het is overigens niet zo dat de federatie niets wil doen aan duurzaamheid. Daarvoor is de commissie immers opgericht. Maar er is een grens. 'Want met de plaatsing van een elektromotor in een oude stoomsleper vernietig je het complete historische concept van het vaartuig', stelt Van Nispen.