Home | Verklaring over duurzaamheid van MCN

Verklaring over duurzaamheid

MCN-verklaring Voor duurzaam mobiel erfgoed

Om aan te geven waar de Mobiele Collectie Nederland staat in dit proces en welke visie MCN heeft op duurzaamheid in relatie tot mobiel erfgoed hebben de vier sectoren hierover een gezamenlijke verklaring uitgegeven die is vastgesteld tijdens een vergadering op 20 januari 2023 in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Zie voor de volledige tekst van de verklaring: MCN-verklaring 'Naar duurzaam mobiel erfgoed'